Nauczanie w czasie pandemii | Sokrates

Nauczanie w czasie pandemii

Półkolonie w szkole w warunkach pandemii

Procedury udziału w półkoloniach w warunkach pandemii

Wznowienie zajęć dla uczniów klas I-III

Zgodnie z nowelizacją przepisów i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 od 25 maja 2020 roku wznawiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej będą realizowane również zajęcia dydaktyczne.

Z uwagi na konieczność ograniczenia liczby osób mających kontakt z grupą, dla uczniów pozostających pod opieką szkoły, lekcje typu język angielski, muzyka, plastyka będą prowadzone online (sale szkolne są wyposażone w sprzętu multimedialny umożliwiający takie rozwiązanie).

W tym okresie będziemy prowadzić zarówno zajęcia na terenie szkoły jak i kształcenie zdalne dla uczniów pozostających w domach.

W związku z powyższym rodzice mogą składać deklarację (wg wzoru) udziału dziecka w zajęciach na terenie szkoły na adres sokrates@sokrates.gda.pl .

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii
Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej
Wniosek udziału w zajęciach
Wniosek udziału w konsultacjach
Wytyczne GIS, MZ i MEN
Konsultacje w szkole
Rewalidacja w szkole
Nowelizacja Rozporządzenia MEN (30b)
Nowelizacja Rozporządzenia MEN
Rozporządzenie MEN

Nauczanie zdalne

W Szkole SOKRATES, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, prowadzimy kształcenie na odległość. Pracujemy, wykorzystując w procesie edukacji dostępne środki komunikacji, a także platformę do zdalnego prowadzenia zajęć.
Bardzo ważne jest, aby nadal dbać o rozwój edukacyjny każdego ucznia.

Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone między innymi w oparciu o:

1) lekcje online według harmonogramu przekazanego przez e-dziennik;
2) dziennik elektroniczny;
3) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
4) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych;
5) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy;
6) kontakt telefoniczny z nauczycielem.

Ważne jest, aby każdy uczeń włączył się do procesu pracy zdalnej.

Rodziców prosimy o wspieranie dzieci w nauce, motywowanie do samodzielnej pracy, utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami (telefonicznego czy też przez e-dziennik lub pocztę elektroniczną), regularne korzystanie z dziennika.

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do korzystania z konsultacji z psychologiem szkolnym Panią Dorotą Damps. Jeżeli chcecie porozmawiać o trudnościach czy podzielić się dobrymi informacjami, istnieje taka możliwość. Podajemy harmonogram dyżurów psychologa szkolnego (tel. 536441137, platforma online – link i hasło zostało podane na e-dzienniku, dziennik elektroniczny):

Poniedziałek
14.00-18.00
Wtorek
11.30-12.30
14.30-15.30
Środa
14.30-15.30
Czwartek
14.30-18.00
Piątek
11.00-14.30

Wskazówki dla uczniów
Praca zdalna
Bezpieczna praca z komputerem
BHP – nauka zdalna
Harmonogram konsultacji z nauczycielami
Aneks do Statutu dotyczący oceniania w czasie pandemii