Zebrania i konsultacje | Sokrates

Zebrania i konsultacje

Z nauczycielami można się kontaktować przez e-dziennik. Konsultacje będą umawiane indywidualnie. Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, prowadzonych zajęciach i planowanych przedsięwzięciach udziela dyrektor szkoły – Joanna Kulon. W celu umówienia spotkania z dyrektorem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły: tel. 58 320 13 00 lub e-mail: sokrates@sokrates.gda.pl Neurologopeda – Alicja Stanowska, tel. 504 543 569 SOKRATES współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5 ul. Związku Jaszczurczego 4, tel: 58 348 72 82, ppp5.gda.pl