Świetlica | Sokrates

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.00-17.00

kontakt telefoniczny:

 • klasy „0”: 512-664-697
 • klasy Ia,Ib,IIa: 500-297-886
 • klasy IIb, IIIa, IIIb 518-807-733
 • starsze dzieci: 571-350-196

W ramach opieki świetlicowej, w sali nr 23, uczniowie mogą korzystać z możliwości odrabiania prac domowych według następującego harmonogramu:

 • w poniedziałek w godz.14.30-16.30 pod opieką Pani Bogusi Sasinowskiej,
 • we wtorek w godz.14.30-16.30 pod opieką Pana Tomka Grocha,
 • w środę w godz.14.00-16.00 pod opieką Pani Reginy Dziadosz,
 • w piątek w godz.14.00-16.00 pod opieką Pani Reginy Dziadosz.
Co proponujemy w ramach zajęć świetlicowych

1. Odkrywamy przed dziećmi nowe rozwiązania:

 • jak radzić sobie z problemami dnia codziennego,
 • jak rozwiązywać konflikty,
 • jak konstruktywnie spędzać czas.

2. Rozwijamy zainteresowania dzieci przez organizowanie:

 • zróżnicowanych zajęć zgodnie z ich zainteresowaniami, takich jak: zajęcia dydaktyczne, plastyczne, techniczne, konstrukcyjno-manipulacyjne,
 • czynnego wypoczynku, jeśli to tylko możliwe na świeżym powietrzu,
 • zabaw integrujących grupę,
 • zajęć relaksacyjnych.

3. Towarzyszymy uczniom w ich radościach i smutkach, jesteśmy zawsze tam gdzie nas potrzebują. Zapraszam rodziców do kontaktu – Agnieszka Makosiewicz