Świetlica | Sokrates

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.00-17.00

kontakt telefoniczny:

  • klasy „0”: 512-664-697
  • klasy Ia,Ib,IIa: 500-297-886
  • klasy IIb, IIIa, IIIb 518-807-733
  • starsze dzieci: 571-350-196