Ubezpieczenie | Sokrates

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 dwie firmy ubezpieczeniowe przedstawiły ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży. Rodzice mogą wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupią polisę NNW dla dzieci.

I opcja – Kontynuacja ubezpieczenia w PZU, Rodzic ubezpiecza Dziecko za pośrednictwem portalu UBEstrefa link dedykowany dla naszej szkoły (link podany w ogłoszeniach na e-dzienniku).
lub
II opcja – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  – bezpieczny.pl. Rodzic ubezpiecza Dziecko bezpośrednio za pośrednictwem dedykowanego dla naszej szkoły linku (link podany w ogłoszeniach na e-dzienniku).

Rodzic podaje wymagane dane i bezpośrednio do wybranej firmy ubezpieczeniowej opłaca składkę.

 


Deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 prosimy składać u wychowawców klas. Ostateczny termin złożenia  deklaracji mija 14 września.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych . Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (54 zł) przez Wychowawców klas. Można również uiścić składkę przelewem na rachunek wskazany w umowie o naukę, tylko wtedy do podpisanej deklaracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu. Uczeń może zostać objęty ubezpieczeniem wyłącznie po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz uiszczeniu składki.

Deklaracja ubezpieczenia
Deklaracja ubezpieczenia (Word)