Ubezpieczenie | Sokrates

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Rodzice mogą wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupią polisę NNW dla dzieci.

I opcja – Kontynuacja ubezpieczenia w PZU (kontynuacja ogólnie dla szkoły, a nie dla każdego ucznia odrębnie), Rodzic ubezpiecza Dziecko bezpośrednio logując się do portalu przez link podany w ogłoszeniach na e-dzienniku. Rodzic podaje wymagane dane i bezpośrednio do PZU opłaca składkę. Ubezpieczenia zawarte do 30 września br. będą miały okres odpowiedzialności od 1 września br.

lub

II opcja – Nowe ubezpieczenie w Generali – bezpieczny.pl. Rodzic ubezpiecza Dziecko bezpośrednio wchodząc przez podany w ogłoszeniach na e-dzienniku link. Rodzic uzupełnia wymaga dane i opłaca składkę. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od daty wypełnienia zgłoszenia i opłacenia składki.

 

 


Deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 prosimy składać u wychowawców klas. Ostateczny termin złożenia  deklaracji mija 14 września.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych . Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (54 zł) przez Wychowawców klas. Można również uiścić składkę przelewem na rachunek wskazany w umowie o naukę, tylko wtedy do podpisanej deklaracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu. Uczeń może zostać objęty ubezpieczeniem wyłącznie po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz uiszczeniu składki.

Deklaracja ubezpieczenia
Deklaracja ubezpieczenia (Word)