Kontakt | Sokrates

Szkoła Podstawowa i Przedszkole SOKRATES 

ul. Zakopiańska 37a, 80-142 Gdańsk tel. 58 320 13 00 e-mail: sokrates@sokrates.gda.pl 

Godziny pracy szkoły: 

– opieka w godzinach 7.00-17.00 

– zajęcia dydaktyczne programowe i dodatkowe według planu lekcji 

Godziny pracy przedszkola: 

– opieka w godzinach 7.00-17.00 

– zajęcia dydaktyczne programowe i dodatkowe według planu dnia 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

poniedziałek: 8.00-15.30
wtorek: 8.30-16.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.30-16.30
piątek: 7.00-15.00

 RODO: Klauzula informacyjna dla rodziców i pracowników szkoły