Kameralność i bezpieczeństwo | Sokrates
Szczycimy się tym, że jesteśmy kameralną szkołą. Znamy każdego ucznia.

Kameralność to dla nas nie tylko mało liczne klasy – to nie tworzy klimatu szkoły. W naszym rozumieniu kameralność to: – wyjątkowe, serdeczne podejście nauczycieli do każdego ucznia, – znalezienie czasu na rozmowy, nie tylko o nauce, – budowanie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami.

 

Dzięki małolicznym klasom możemy:

 • indywidualnie podejść do ucznia na każdej lekcji,
 • zapewnić uczniom rozbudowaną i dostosowaną do ich potrzeb ofertę zajęć dodatkowych,
 • prowadzić zajęcia językowe w kilkuosobowych zespołach,
 • wysłuchać i zrozumieć każdego rodzica,
 • znaleźć czas na to, by porozmawiać o każdym uczniu z innymi nauczycielami.

W Szkole SOKRATES nauczyciele znajdują czas na rozwijanie pasji każdego dziecka, na ciepłą i serdeczną rozmowę. Wiemy, że każde dziecko jest indywidualnością – dostrzegamy to, szanujemy i rozwijamy. To właśnie takie podejście pozwoliło nam na stworzenie wyjątkowego klimatu szkoły, wypracowanie odpowiedniego modelu komunikacji (nauczyciel-rodzic-dziecko) oraz atmosfery, w której dzieci dobrze się czują, chcą przebywać i mogą się rozwijać.

Bezpieczeństwo każdego ucznia jest dla nas niezwykle ważne.

Znamy każdego ucznia, dzięki temu:

 • jesteśmy w stanie zauważyć problem dziecka, również ten emocjonalny (coraz częstszy wśród dzieci i młodzieży) i odpowiednio szybko zareagować,
 • możemy wcześnie interweniować w sytuacjach konfliktowych między uczniami.

Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo fizyczne na najwyższym poziomie, między innymi dzięki:

 • zastosowaniu monitoringu,
 • kontroli wejść i wyjść przy użyciu karty,
 • dyżurom nauczycieli,
 • znajdującemu się na terenie szkoły placu zabaw i boisku,
 • odpowiedniemu wyposażeniu oraz zabezpieczeniu np. placu zabaw, sali gimnastycznej.

Nauczyciel, Pedagog, Dyrektor – zawsze znajdą czas na rozmowę i wsparcie zarówno dziecka jak i rodzica, bo wiemy, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawą harmonijnego rozwoju.