Wyposażenie sal | Sokrates

Wyposażenie sal

Dążymy do tego, by nasi uczniowie uczyli się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach, by mieli dostęp do pomocy dydaktycznych, które pozwolą im uczyć się przez doświadczenie. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym krokiem, gdyż dzięki temu uczniowie zdobywają kompetencje niezbędne do osiągania sukcesów w zmieniającym się współczesnym świecie.

Tablice interaktywne, projektory interaktywne zwiększają tempo i skuteczność uczenia się, a my dysponujemy takim wyposażeniem w każdej sali dydaktycznej.

Jakie są zalety korzystania z tablic interaktywnych:

  • pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami,
  • zwiększenie zaangażowania w lekcje,
  • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki możliwości użycia kolorowych wyróżnień,
  • częstsze korzystanie z internetu podczas lekcji,
  • zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje,
  • ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach,
  • umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania,
  • zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji.
 Stanowiska komputerowe dla każdego ucznia
Lekcje chemii z prawdziwego zdarzenia, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
Świetnie wyposażona sala gimnastyczna

Wiemy, jak ważny jest rozwój fizyczny, dlatego nasi uczniowie korzystają z profesjonalnego zaplecza sportowego. Duża, świetnie wyposażona sala gimnastyczna oraz boisko do gry ze specjalną nawierzchnią zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych.