Alicja Stanowska | Sokrates

Alicja Stanowska

Stosuję niekonwencjonalne, innowacyjne metody, np. pracę z kamertonami oraz wykorzystuję wysokospecjalistyczny sprzęt logopedyczny, umożliwiający uzyskiwanie szybszych efektów.

Praca w wielu różnorodnych placówkach (szkoły, Poradnia Wczesnej Interwencji, gimnazjum),  wykorzystywanie doświadczeń z pracy o różnych charakterze oraz ciągłe doskonalenie zawodowe  najlepiej służą moim podopiecznym. Ukończyłam roczny kurs „Muzykoterapii dogłębnej komórkowej”, kurs Metody Denisona. Mam specjalizację II stopnia.

Prywatnie – miłośniczka podróży i poznawania „nowego”, mama dorosłej córki.

Alicja Stanowska

Alicja Stanowska

Jestem specjalistą logopedii, neurologopedii oraz terapii pedagogicznej.

Pomagam dzieciom z wadami wymowy przywracać im umiejętność poprawnej artykulacji. Stało to się moją pasją.