Wznawiamy zajęcia dla klas I-III | Sokrates

Szanowni Rodzice,
zgodnie z nowelizacją przepisów i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 od 25 maja 2020 roku wznawiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej będą realizowane również zajęcia dydaktyczne.

Z uwagi na konieczność ograniczenia liczby osób mających kontakt z grupą, dla uczniów pozostających pod opieką szkoły, lekcje typu język angielski, muzyka, plastyka będą prowadzone online (sale szkolne są wyposażone w sprzętu multimedialny umożliwiający takie rozwiązanie).

W tym okresie będziemy prowadzić zarówno zajęcia na terenie szkoły jak i kształcenie zdalne dla uczniów pozostających w domach.

W związku z powyższym rodzice mogą składać deklarację (wg wzoru) udziału dziecka w zajęciach na terenie szkoły na adres sokrates@sokrates.gda.pl .

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii
Wniosek udziału w zajęciach
Wniosek udziału w konsultacjach
Wytyczne GIS, MZ i MEN
Konsultacje w szkole
Rewalidacja w szkole
Nowelizacja Rozporządzenia MEN (30b)
Nowelizacja Rozporządzenia MEN
Rozporządzenie MEN