Przedszkole ruszyło | Sokrates

Szanowni  Rodzice,
informujemy, że od 11 maja rozpoczynamy prowadzenie zajęć w grupach przedszkolnych. W celu objęcia dziecka opieką, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku na 3 dni robocze przed włączeniem dziecka do grupy.

Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie, z pełną świadomością zagrożeń oraz obowiązków Państwa, jako rodziców. Prosimy o zachowanie wszystkich obowiązujących zasad w celu właściwej realizacji postawionego przed nami zadania.

Przygotowaliśmy naszą placówkę zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat z dnia 30 kwietnia 2020 r. (aktualizacja z dn. 4 maja br.). Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie swojego dziecka do przedszkola, mogą w dalszym ciągu korzystać – do 24 maja 2020 r. – z zasiłku opiekuńczego.

Dzieci, które pozostaną pod opieką rodziców, tak jak dotychczas, będą mogły korzystać z zajęć online. Zapraszamy również do słuchania książek, opowiadań, bajek czytanych przez naszych nauczycieli i wspaniałych uczniów.

Joanna Kulon

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii
Wniosek o objęcie opieką
Wytyczne dla przedszkoli
Wytyczne GIS