Agnieszka Makosiewicz | Sokrates

Agnieszka Makosiewicz

Jestem absolwentką Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej i Pracy Socjalnej. Ukończyłam również studia z zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Specjalizuję się w pedagogice opiekuńczej, koncentrując się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Dbam przede wszystkim o zapewnienie im wszechstronnego rozwoju.

Motto, które towarzyszy mojej pracy to słowa Janusza Korczaka: “Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wnosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje”.

Bardzo ważne jest dla mnie poznawanie nowych miejsc, czasem takich, które znajdują się tuż obok. Dlatego uwielbiam podróże – to coś, co daje mi szczęście i wzbogaca mnie wewnętrznie.

Agnieszka Makosiewicz

Agnieszka Makosiewicz

Jestem nauczycielem świetlicy

Specjalizuję się w pedagogice opiekuńczej. Dbam przede wszystkim o zapewnienie im wszechstronnego rozwoju.