Dokumenty do pobrania | Sokrates

Dokumenty do pobrania

Karta uczestnictwa w zajęciach świetlicowych
Deklaracja dotycząca nauki religii/etyki (Zgodnie ze stanem prawnym uczniowie nie są domyślnie zapisywani na zajęcia religii/etyki. Deklarację w sprawie religii/etyki składa tylko rodzic, który wyraża wolę, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach.)
Deklaracja dotycząca samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły
Zgody na pomiar temperatury
Deklaracja udziału dziecka w zajęciach dodatkowych
Deklaracja – osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły