Wyniki egzaminu ósmoklasisty | Sokrates

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele SOKRATESA mają powód do radości. Uczniowie klas ósmych Szkoły SOKRATES uzyskali w roku szkolnym 2021/2022 wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Średnie wyniki uzyskane przez Naszych uczniów to: 71% z języka polskiego, 86% z matematyki, 93% z języka angielskiego. Wyniki z matematyki oraz języka angielskiego znajdują się w najwyższej skali stanina tj. poziom 9, natomiast z języka polskiego poziom 8.  Naszym ósmoklasistom, a także nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.