Współpraca z Goethe Institut | Sokrates

Nasza szkoła należy do grona szkół podstawowych współpracujących z Goethe Institut w ramach programu Deutsch Plus. Celem programu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec.

Goethe-Institut oferuje szkole partnerskiej:

  • konsultacje metodyczno-dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej,
  • udostępnienie aktualnych materiałów reklamowych oraz materiałów dydaktycznych do nauki nauczycielom oraz uczniom uczącym się języka niemieckiego,
  • rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka niemieckiego przez szkolenia językowe i metodyczno-dydaktyczne,
  • udział w uznawanych na całym świecie egzaminach Goethe-Institut,
  • uczestnictwo szkoły, jej nauczycieli i uczniów w ogólnopolskiej sieci szkół poprzez udział we wspólnych projektach i wydarzeniach, konkursach i konferencjach,
  • możliwość udziału uczniów w ogólnopolskich konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.