Wojewódzki Konkurs Literacki "Sokrates powiedział…" | Sokrates

Wojewódzki Konkurs Literacki „Sokrates powiedział: Niech ten, który chce poruszyć świat, sam się poruszy.” EDYCJA 2024

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do refleksji nad własnym życiem, uważnego obserwowania świata, dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, wdrażanie uczniów do samorozwoju, pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

Konkurs jest trzystopniowy. Szczegóły w Regulaminie Konkursu