Rozpoczynamy nowy rok szkolny | Sokrates

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września na sali gimnastycznej według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 – uczniowie klas 0-1
godz. 10:00 – uczniowie klas 4-8
godz. 11:00 – uczniowie klas 2-3

Uczniów obowiązuje strój szkolny galowy.
W tym dniu dostępna będzie opieka świetlicowa w godzinach od 7.30 do 16.30. W przypadku, gdy dziecko ma być objęte opieką, prosimy o przesłanie informacji e-mailowej do sekretariatu szkoły w terminie do 31 sierpnia 2023 r.