Sabina Malinowska | Sokrates

Sabina Malinowska

Jestem kwalifikowaną nauczycielką języka niemieckiego z wieloletnim stażem pracy. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Filologia Germańska. Jestem również absolwentką Szkoły Muzycznej I Stopnia w klasie gitary.

Mam doświadczenie w pracy zarówno ze starszymi, jak i młodszymi dziećmi. Lubię swój zawód i uważam się za nauczyciela z powołaniem. Potrafię przekazywać wiedzę rzetelnie, w sposób przystępny i ciekawy. Łatwo i szybko nawiązuję dobry kontakt z uczniami. Na swoim koncie mam kilka znaczących sukcesów w pracy dydaktycznej, moi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli, organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Posługuję się również w stopniu bardzo dobrym drugim językiem obcym – angielskim. Ukończyłam szereg kursów językowych, a żywy język praktykowałam w życiu codziennym i zawodowym w Londynie.

 W wolnym czasie chętnie spaceruję z rodziną po lesie. Lubię też wyprawy rowerowe i pływanie, a w pochmurne dni ciekawą książkę lub dobry film.

 

Sabina Malinowska

Sabina Malinowska

Uczę języka niemieckiego

Na swoim koncie mam kilka znaczących sukcesów w pracy dydaktycznej, moi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.