Renata Rompa | Sokrates

Renata Rompa

Studiowałam Filologię Germańską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze specjalizacją nauczycielską oraz na Uniwersytecie Trier w Niemczech. Ukończyłam również studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na
Uniwersytecie Gdańskim. Brałam udział w Asystenturze Językowej Socrates Comenius, w ramach której obserwowałam lekcje nauczycieli języków obcych w Finlandii, a także prowadziłam lekcje języka niemieckiego w fińskiej szkole podstawowej w Oulu inspirując się metodami tamtejszych nauczycieli.

Nauczanie języka niemieckiego dzieci i młodzież jest moją pasją ale również wielkim wyzwaniem, dlatego staram się to robić jak najlepiej. Na lekcjach lubię stosować metody aktywizujące, metodę stacji, różnego rodzaju zabawy, gry, piosenki, naukę przez zmysły, przez działanie oraz przez aktywność ruchową. Realizuję z uczniami projekty klasowe, szkolne i międzynarodowe. To właśnie dzieci motywują mnie do poszukiwania nowych metod i strategii nauczania. Dbam o miłą bezstresową atmosferę na lekcjach. Staram się zainteresować uczniów nie tylko językiem, ale i kulturą krajów niemieckojęzycznych.

Prywatnie spędzam większość czasu z moją rodziną. Wspólnie podróżujemy, gramy w gry planszowe, jeździmy na rolkach i łyżwach. Jestem osobą tolerancyjną, otwartą na nowe pomysły i innowacje.

Renata Rompa

Renata Rompa

Uczę języka niemieckiego

Prowadziłam lekcje języka niemieckiego w fińskiej szkole podstawowej w Oulu, inspirując się metodami tamtejszych nauczycieli.
Nauczanie języka niemieckiego dzieci i młodzież jest moją pasją ale również wielkim wyzwaniem.