Anita Jackowska | Sokrates

Anita Jackowska

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o kierunku pedagogika ze specjalnością kształcenie zintegrowane oraz wychowanie przedszkolne. Stopień magistra uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim.

Bycie nauczycielem, to marzenie z mojego dzieciństwa. Cieszę się, że mogę je realizować. Wiem, że zawód nauczyciela jest trudny i bardzo wymagający, mimo to praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb wychowanka. Staram się dbać o ich wszechstronny rozwój. Nagrodą za każdy dzień pracy jest uśmiech moich podopiecznych. Chciałbym, aby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i  wierzyły w swoje możliwości.

Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie. W wolnej chwili lubię czytać książki, gotować oraz tworzyć rękodzieła.

Anita Jackowska

Anita Jackowska

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej

Chciałbym, aby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i wierzyły w swoje możliwości.