Konkurs Sokrates powiedział… Edycja 2023 | Sokrates

W tym roku Konkurs Sokrates powiedział… odbędzie się po raz siódmy. Każdego roku wybieramy inną myśl Sokratesa. Tegoroczna brzmi: „Dobrzy ludzie są szczęśliwi.”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs adresowany do grup przedszkolnych, uczniów klas „0” oraz uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do uważnego obserwowania świata, do dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, wdrażanie uczniów do samorozwoju, pobudzanie aktywności twórczej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności przedstawienia myśli filozofa w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu i pracy literackiej. Konkurs ma rangę wojewódzką i wpisany jest na listę konkursów umieszczonych na stronie kuratorium.

Regulaminy Konkursu. Edycja 2023 w poszczególnych kategoriach znajdują się tutaj.