Konkurs Sokrates powiedział… Edycja 2022 | Sokrates

W tym roku Konkurs Sokrates powiedział… odbędzie się po raz szósty. Każdego roku wybieramy inną myśl Sokratesa. Tegoroczna brzmi: „Miej oczy i uszy otwarte.”

Rozpoczynaliśmy od konkursu filmowego. W kolejnych latach rozszerzyliśmy go o kategorię fotografia i zdjęcie, a od czterech lat uczestnicy konkursu piszą także prace literackie. Celem konkursu jest poznanie myśli Sokratesa oraz rozwijanie twórczego myślenia, bowiem uczeń musi sam lub w grupie zinterpretować wypowiedź filozofa. Konkurs ma rangę wojewódzką i wpisany jest na listę konkursów umieszczonych na stronie kuratorium.

Regulaminy Konkursu. Edycja 2022 w poszczególnych kategoriach znajdują się tutaj.