Konkurs "Sokrates powiedział…" | Sokrates

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs „Sokrates powiedział: Tyle tu rzeczy, których mi
nie potrzeba”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0 i I-III (konkurs plastyczny) oraz IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do krytycznego patrzenia na siebie i otaczający człowieka świat, kształtowanie umiejętności dostrzegania w życiu tego co ważne i potrzebne, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, pobudzanie aktywności twórczej, dbałość o kulturę żywego słowa.

Na prace konkursowe czekamy do 7 maja 2021 roku. Kategorie konkursowe: