Beata Bukowska | Sokrates

Beata Bukowska

Jestem nauczycielem, terapeutą i wychowawcą. Swoją pracę zawodową zaczęłam jako nauczyciel klas młodszych. Jednak moją pasją jest język polski.

W ramach doskonalenia ukończyłam studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz etyki i filozofii. Aby pogłębić swoją wiedzę podjęłam studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną.

Lubię pracę z moimi uczniami. Uczenie języka polskiego sprawia mi dużą przyjemność. Swoich uczniów i ich poglądy poznaję poprzez nasze wspólne dyskusje.  Dzięki temu mogę zrozumieć ich postawy i wybory.

Lubię nowe wyzwania, dlatego trzy lata temu wymyśliłam konkurs filmowy pod hasłem: SOKRATES powiedział. Obecnie konkurs ten został rozszerzony o kategorie: rysunek, zdjęcie, praca literacka i ma zasięg wojewódzki.

Uwielbiam książki, podróże, rozmowy i spotkania z ludźmi.

O mnie w jednym zdaniu: Jestem otwarta na drugiego człowieka.

Beata Bukowska

Beata Bukowska

Uczę języka polskiego, jestem trenerem Odysei Umysłu

Jestem nauczycielem, terapeutą i wychowawcą. Pracę zaczęłam jako nauczyciel klas młodszych. Jednak moją pasją jest język polski.