Znowu w szkole! | Sokrates

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją spotkań w tym dniu. Uczniowie szkoły rozpoczną edukację w szkole w systemie stacjonarnym z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań
1 września (wtorek), powitanie uczniów na podwórku/boisku szkolnym oraz plan spotkań z wychowawcami wg harmonogramu:
9.00 – klasy „zero” oraz klasy pierwsze
klasa 0a – sala nr 33 (spotkanie wspólne uczniów i rodziców z wychowawcą)
klasa 0b – sala gimnastyczna (spotkanie wspólne uczniów i rodziców z wychowawcą)
klasa 1a – sala nr 24 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 1b – sala nr 15 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
Zebranie dla Rodziców klasy 1a odbędzie się online 1 września o godz. 17.00. Wychowawca – Pani Marta Śliwińska – przekaże Rodzicom dostęp do logowania pocztą elektroniczną.
Zebranie dla Rodziców klasy 1b odbędzie się online 1 września o godz. 16.00. Wychowawca – Pani Sylwia Gwóźdź – przekaże Rodzicom dostęp do logowania pocztą elektroniczną.

10.30 – klasy 2-4
klasa 2a – sala nr 25 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 2b – sala nr 23 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 3 – sala nr 22 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 4 – sala gimnastyczna (spotkanie wspólne uczniów i rodziców z wychowawcą)
Zebranie dla Rodziców klasy 2b odbędzie się online 1 września o godz. 15.00. Wychowawca – Pani Dorota Burczyk – przekaże Rodzicom dostęp do logowania pocztą elektroniczną.
12.30 – klasy 5-8
klasa 5 – sala nr 33 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 6 – sala gimnastyczna (spotkanie wspólne uczniów i rodziców z wychowawcą)
klasa 7a – sala nr 37 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 7b – sala nr 34 (spotkanie uczniów z wychowawcą)
klasa 8 – sala nr 36 (spotkanie uczniów z wychowawcą)

Uczniów obowiązuje w tym dniu strój szkolny galowy.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego
1. Po powitaniu uczniowie wchodzą do budynku z wychowawcą klasy od strony parkingu z zachowaniem dystansu społecznego.
2. Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekują ręce oraz zakładają posiadaną osłonę na usta i nos.
3. Rodzice oczekują na zakończenie spotkań na zewnątrz (nie wchodzą do budynku, z wyjątkiem rodziców uczniów, dla których jest organizowane wspólne spotkanie).
4. Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 1,5m.
5. Po zakończeniu spotkań wszyscy opuszczają budynek tym samym wejściem.
6. Wejście do szkoły osób, które nie są jej pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą
Uczniowie, po wejściu do sali, zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. Uczniów, w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta), obowiązuje osłonięcie ust i nosa.
1. Powitanie uczniów.
2. Przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych.
3. Omówienie spraw organizacyjnych, w tym: przekazanie planu lekcji i loginów do dziennika, odbiór podręczników.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.
W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontrolowanie stanu zdrowia uczniów przez Rodziców.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół
Wskazówki dla uczniów
Wskazówki dla rodziców