Zawieszamy zajęcia od 16 marca | Sokrates

Szanowni Rodzice,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w szkole i przedszkolu od 16 marca na okres dwóch tygodni.

Z uwagi na konieczność zorganizowania przez Rodziców opieki nad dziećmi w dniach 12 i 13 marca będą realizowane zajęcia opiekuńcze.
Wszystkie informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco przez e-dziennik.

Prosimy, aby zachęcali Państwo dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie chorobowe.