Wspaniały wynik egzaminu ósmoklasisty | Sokrates

Uczniowie klasy VIII naszej szkoły, w roku szkolnym 2019/2020, osiągnęli bardzo wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty. Według skali staninowej wyników, z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, uzyskali średni wynik na najwyższym poziomie – 9 stanin. Naszym wspaniałym, wrażliwym ósmoklasistom oraz nauczycielom przygotowujących Ich do egzaminu i następnego etapu edukacyjnego serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

Średni wynik klasy osiągnięty przez uczniów Szkoły SOKRATES:
język polski – 75,11%
matematyka – 86,11%
język angielski – 88,4%