Ważne dokumenty | Sokrates

Szanowni Państwo, prosimy o złożenie u wychowawców klas dokumentów dotyczących nowego roku szkolnego:
1)      karty uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
2)      deklaracji dotyczącej nauki religii/etyki (Zgodnie ze stanem prawnym uczniowie nie są domyślnie zapisywani na zajęcia religii/etyki. Deklarację w sprawie religii/etyki składa tylko rodzic, który wyraża wolę, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach),
3)      deklaracji dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły,
4)      zgody na pomiar temperatury
5)     deklaracja – osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły

W bieżącym roku szkolnym deklaracje dotyczące udziału dziecka w zajęciach dodatkowych możecie Państwo składać w formie elektronicznej korzystając z linka https://forms.gle/kqYAweFH8jnh8WPz5

Bezpieczny powrót do szkoły

Prosimy koniecznie zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
Procedury bezpieczeństwa w świetlicy
10 zasad dla ucznia
10 zasad dla rodzica
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół