Uczymy na odległość | Sokrates

Drodzy Rodzice,

z uwagi na zaistniałą sytuację, a co za tym idzie brak możliwości prowadzenia nauki w systemie klasowo-lekcyjnym, nauczyciele korzystając z dostępnych narzędzi (e-dziennik, poczta elektroniczna, Facebook), organizują naszym uczniom kształcenie na odległość. W ramach tych działań przygotowują zadania, karty pracy czy zabawy edukacyjne, by wykorzystać ten czas jak najlepiej. Chcemy wspierać Was i naszych uczniów w tym trudnym czasie. Wychowawcy i nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z uczniami, dokładając wszelkich starań, aby mimo trudności mogli nadal uczyć się. Uczniów klasy ósmej wspieramy szczególnie w przygotowaniu do egzaminu. Tak jak zawsze, liczymy na Państwa współpracę. Ważne jest, aby każdy uczeń włączył się do realizacji zadań proponowanych przez nauczycieli i dzielił się z nimi swoimi osiągnięciami oraz wynikami pracy. Razem jesteśmy w stanie wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i kształtować rozwój naszych dzieci.

Pozdrawiam serdecznie, życząc nam wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości
Joanna Kulon