Ubezpieczenie ucznia | Sokrates

Szanowni Rodzice, deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020 można podpisać u wychowawców klas podczas spotkań klasowych, które zostały zaplanowane w terminie 17-19 września. Ostateczny termin podpisania deklaracji mija 20 września.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o ubezpieczeniu, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych i Kartę Produktu. Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (54 zł) przez Wychowawców klas. Można również uiścić składkę przelewem na rachunek wskazany w umowie o naukę, tylko wtedy do podpisanej deklaracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu.