Ubezpieczenie szkolne | Sokrates

Deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 prosimy składać u wychowawców klas. Ostateczny termin złożenia  deklaracji mija 14 września.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych . Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (54 zł) przez Wychowawców klas. Można również uiścić składkę przelewem na rachunek wskazany w umowie o naukę, tylko wtedy do podpisanej deklaracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu. Uczeń może zostać objęty ubezpieczeniem wyłącznie po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz uiszczeniu składki.

Deklaracja ubezpieczenia
Deklaracja ubezpieczenia (Word)