Świetlica | Sokrates

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.00-17.00

kontakt telefoniczny: 518 807 733

 

Co proponujemy w ramach zajęć świetlicowych

1. Odkrywamy przed dziećmi nowe rozwiązania:

  • jak radzić sobie z problemami dnia codziennego,
  • jak rozwiązywać konflikty,
  • jak konstruktywnie spędzać czas.

2. Rozwijamy zainteresowania dzieci przez organizowanie:

  • zróżnicowanych zajęć zgodnie z ich zainteresowaniami, takich jak: zajęcia dydaktyczne, plastyczne, techniczne, konstrukcyjno-manipulacyjne,
  • czynnego wypoczynku, jeśli to tylko możliwe na świeżym powietrzu,
  • zabaw integrujących grupę,
  • zajęć relaksacyjnych.

3. Towarzyszymy uczniom w ich radościach i smutkach, jesteśmy zawsze tam gdzie nas potrzebują. Zapraszam rodziców do kontaktu – Agnieszka Makosiewicz