Organizacja nauki od 18 stycznia | Sokrates

Organizacja nauki w szkole od 18 stycznia 2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 18 stycznia 2021 r. w systemie stacjonarnym będzie się odbywała nauka dla uczniów klas 1-3 oraz dla dzieci oddziałów „0”.

W okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas IV-VIII realizują naukę w systemie zdalnym. Konsultacje dla uczniów klasy VIII będą prowadzone zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed feriami. 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 18 stycznia br.