Nauczanie zdalne | Sokrates

WAŻNE! W Szkole SOKRATES, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, prowadzimy kształcenie na odległość. Pracujemy, wykorzystując w procesie edukacji dostępne środki komunikacji, a także platformę do zdalnego prowadzenia zajęć.
Bardzo ważne jest, aby nadal dbać o rozwój edukacyjny każdego ucznia.

Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone między innymi w oparciu o:

1) lekcje online według harmonogramu przekazanego przez e-dziennik;
2) dziennik elektroniczny;
3) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
4) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych;
5) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy;
6) kontakt telefoniczny z nauczycielem.

Ważne jest, aby każdy uczeń włączył się do procesu pracy zdalnej.

Rodziców prosimy o wspieranie dzieci w nauce, motywowanie do samodzielnej pracy, utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami (telefonicznego czy też przez e-dziennik lub pocztę elektroniczną), regularne korzystanie z dziennika.

Wskazówki dla uczniów
Praca zdalna
Bezpieczna praca z komputerem
BHP – nauka zdalna

Wszystkie powyższe dokumenty znajdują się także tutaj