Mandat radnej dla naszej uczennicy! | Sokrates

Nasza uczennica klasy VII, Zuzanna Oleszczak, wzięła udział w XIX Dziecięcej Sesji Rady Miasta Gdańska (31.05).  Zuzia pracowała w jednej z 6 grup. Uczniowie mieli za zadanie przygotować uchwałę. Grupa, w której pracowała Zuzia, przygotowała projekt związany ze zwiększeniem terenów zielonych oraz miejsc rekreacyjnych w naszym mieście. Przygotowany projekt został poddany głosowaniu. 26 młodych radnych opowiedziało się za projektem, 5 się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Uchwała dotycząca terenów zielonych została przyjęta i przekazana radnym miasta Gdańska. Zobaczymy, czy przedstawiciele naszego miasta przychylą się do pomysłów młodych radnych.