Librus dla rodziców | Sokrates

SOKRATES korzysta z dziennika elektronicznego Librus. Rodzice naszych uczniów mają bezpłatny dostęp do ocen, frekwencji, wiadomości, ogłoszeń/aktualności, planu lekcji i innych. Usługa jest dostępna na komputerze, telefonie czy innym urządzeniu mającym dostęp do internetu. Jak skorzystać z Librusa?

  1. Kliknąć w link „E-dziennik” znajdujący się w prawym górnym rogu strony głównej szkoły lub wpisać w przeglądarkę internetową adres: https://portal.librus.pl/rodzina
  2. Wybrać fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i kliknąć Zaloguj.
  3. Zalogować się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu.

Uwaga. Aplikacja moblina Librusa zawiera mniej funkcji, a rozszerzenie dostępu wymaga dodatkowej opłaty. W płatnym pakiecie (aplikacja na telefon) jest również funkcja powiadamiania o nowych wpisach w e-dzienniku. Decyzja o rozszerzeniu dostępu należy do Rodzica, jednak nie jest to konieczne.