Konkurs plastyczny | Sokrates

Ogłaszamy KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klasy „0” na najładniejszą, najbardziej oryginalną kartkę bożonarodzeniową. Prace zostaną wykorzystane jako tegoroczne kartki świąteczne i przesłane do instytucji wspierającej osoby z niepełnosprawnością.

Format i technika
Format kartki: A4/A5
Technika do wyboru: można rysować, malować, wyklejać lub połączyć wszystkie techniki, tworząc świąteczny kolaż.

Terminy
Na prace czekamy do 4 grudnia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 grudnia.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a autorzy najlepszych prac drobne upominki i wyróżnienia.

Do prac konkursowych prosimy dołączyć metryczkę. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz zgodę opiekuna na wykorzystanie pracy konkursowej jako tegorocznej kartki świątecznej. Metryczki oraz zgodę prosimy dopiąć do kartki spinaczami.

Dobrej zabawy!