Jak pracujemy podczas przerwy świątecznej | Sokrates

Organizacja pracy szkoły 23.12.2019-03.01.2020

23.12.2019 opieka świetlicowa, dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje
24.12.2019 dzień wolny od zajęć edukacyjnych (szkoła zamknięta)
27.12.2019 dzień wolny od zajęć edukacyjnych (szkoła zamknięta)
30.12.2019 opieka świetlicowa, dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje
31.12.2019 dzień wolny od zajęć edukacyjnych (szkoła zamknięta)
02-03.01.2020 opieka świetlicowa, dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje

Organizacja pracy przedszkola  23.12.2019-03.01.2020

23.12.2019 Przedszkole pracuje według stałego planu
24.12.2019 Dzień wolny od zajęć (przedszkole zamknięte)
27.12.2019 Dzień wolny od zajęć (przedszkole zamknięte)
30.12.2019 Przedszkole pracuje według stałego planu
31.12.2019 Dzień wolny od zajęć (przedszkole zamknięte)
02-03.01.2020 Przedszkole pracuje według stałego planu