Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych | Sokrates

Drodzy Ósmoklasiści, znamy już terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. W ogłoszonym przez MEN harmonogramie, terminy zostały dostosowane do zmienionej daty egzaminu ósmoklasisty, a co za tym idzie terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021