Egzamin Ósmoklasisty | Sokrates

Egzamin Ósmoklasisty zaczyna się 16 czerwca. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem oraz dokumentami, które regulują zasady przebiegu egzaminu.

Terminy główne egzaminu:
16.06.2020 o godz. 9.00 – język polski
17.06.2020 o godz. 9.00 – matematyka
18.06.2020 o godz. 9.00 – język angielski

Terminy dodatkowe:
7.07.2020 o godz. 9.00 – język polski
8.07.2020 o godz. 9.00 – matematyka
9.07.2020 o godz. 9.00 – język angielski

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu
Harmonogram egzaminu
Komunikat o przyborach