Zajęcia dodatkowe | Sokrates

Zajęcia dodatkowe

Edukacja językowa

Edukacja językowa to nasza mocna strona. SOKRATES może się poszczycić rozszerzoną ofertą nauki języków obcych. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem, stąd zajęcia językowe są prowadzone zarówno w ramach programu obowiązkowego, jak i w postaci zajęć dodatkowych. Już od klasy pierwszej uczniowie mają 5 godzin zajęć z języka angielskiego tygodniowo, zaś od klasy czwartej dodatkowy język obcy w wymiarze 2/3 godzin tygodniowo: do wyboru język hiszpański lub język niemiecki.  Języków obcych od klasy zero uczy wyspecjalizowana kadra nauczycieli językowców. Edukacja językowa w Szkole SOKRATES to nie tylko nauka, to przede wszystkim atrakcyjne formy zabawy z językiem. Uczniowie chętnie wybierają te zajęcia i bardzo je lubią. Taka forma zajęć przygotowuje też uczniów do udziału w konkursach językowych oraz motywujących testach sprawdzających umiejętności językowe np. Cambridge English: Young Learners. Dużą wygodą jest to, że egzamin Cambridge odbywa się w szkole, co zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa u dzieci.

Koło języka niemieckiego

Koło przeznaczone jest dla chętnych uczniów, którzy pragną zgłębić swoją znajomość języka niemieckiego. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo dotyczące życia codziennego, świata zwierząt, sportu itp. Zajęcia rozwijają rozumienie ze słuchu, uczą mówienia, czytania i pisania oraz umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji.

  Koło języka francuskiego

Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom kontaktu z językiem i kulturą Francji. Program zakłada, że nauka na poziomie szkoły podstawowej odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę, stąd propozycja wprowadzenia na lekcje gier, wyliczanek, piosenek. Dzięki tym metodom nauka staje się dla uczniów interesująca, motywuje do czynnego udziału w lekcjach.

Założeniem nauczyciela jest, by uczniowie opanowali podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące sytuacji codziennych. Istotnym celem programu jest również kształcenie słuchu dzieci i uwrażliwienie na dźwięki nieobecne w języku ojczystym. Zakres tematyczny oparty jest na podstawie programowej i obejmuje m.in. autoprezentację, nazwy zwierząt, kolorów, liczebniki, części ciała, środki transportu itp.

  Koło języka hiszpańskiego

Udział w zajęciach koła ma rozkochać uczniów w tym języku. Ponadto uczniowie mają zdobyć umiejętność poprawnego pisania, wypowiadania się oraz czytania ze zrozumieniem w nowym dla nim języku. Zajęcia stwarzają okazję do poznania różnych ciekawostek o Hiszpanii, do pokochania ich kultury i kuchni.

  Kreatywny język angielski

Zajęcia kreatywny angielski oparte zostały na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest łączenie nauki języka z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin wiedzy. Na zajęciach nauka języka przeplatana jest elementami zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych i wielu innych. Dzieci malują, wycinają, lepią, śpiewają, tworzą elementy przedstawień artystycznych. A w międzyczasie poznają nowe słowa i zwroty w języku angielskim.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach języka angielskiego. Przystępują też do egzaminu Cambridge na trzech poziomach zaawansowania.

 

Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu® to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów
i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Odyseja rozwija zdolności twórcze, które ma każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.*
W Szkole SOKRATES aż 4 nauczycieli jest certyfikowanymi trenerami Odysei Umysłu, co pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie dzieci.

*www.odyseja.org

Edukacja artystyczna

  Klub Sokratesa – zespół wokalny

Zespół wokalny daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Podczas zajęć uczniowie uczą się na pamięć piosenek i pieśni, słuchają utworów muzycznych, poznają terminy muzyczne, wykonują ćwiczenia emisyjne i artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia przepony. Klub Sokratesa prezentuje swoje umiejętności w formie występów w czasie uroczystości szkolnych i w konkursach muzycznych.

Poznajcie Zuzię Oleszczak – nasz talent wokalny

 

  Koło plastyczne

Podczas zajęć uczniowie poznają różne możliwości przedstawiania świata, a także wizualizacji swoich marzeń. Odkrywają różne techniki plastyczne, eksperymentują, bawią się. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu kreatywności, ekspresji, a także zachęcają do pracy zespołowej.

Zajęcia plastyczne:

 • poszerzają wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach plastyki,
 • rozbudzają wrażliwość estetyczną,
 • rozwijają twórczą ekspresję własną,
 • uczą różnych technik plastycznych,
 • pielęgnują, rozwijają i kształtują otwartą postawę wobec sztuki.

Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy jak i twórcy – rozwija autoekspresję i umiejętności artystyczne. Istotne dla stymulacji  wszechstronnego rozwoju jest stworzenie uczniom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się przez twórczość. Biorąc pod uwagę, że najważniejszym zmysłem postrzegania świata jest wzrok, a jego wytworem obraz tego świata w naszej wyobraźni, oczywistym jest, że pierwszym wytworem z wyobraźni jest także obraz.
W tworzeniu tego obrazu jako komunikatu (w sensie fizycznym) nieodzowne są zdolności manualne. Umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę wizualną zdobywa dziecko właśnie na zajęciach warsztatów plastycznych.

Edukacja informatyczna

  Koło informatyczne

Zajęcia informatyczne rozwijają umiejętności oraz kształtują postawy i zachowania uczniów podczas pracy z komputerami. Uczą bezpiecznego pozyskania informacji z różnych źródeł i krytycznej ich oceny.

W szczególności zajęcia mają na celu:

 • podnoszenie poziomu kultury technicznej uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych,
 • utrwalanie umiejętności w zakresie liczenia, pisania oraz logicznego i analitycznego myślenia,
 • kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki,
 • tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Zajęcia informatyczne mają zachęcić uczniów do korzystania z komputera, jako narzędzia pomocnego w nauce. Wprowadzają uczniów w świat pojęć
i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej, uczą przestrzegania reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych.

  Robotyka

Zajęcia robotyki służą rozbudzeniu zainteresowań dzieci naukami ścisłymi oraz pokazaniu uczniom, że uczyć można się także przez zabawę.
Koło Robotyki to propozycja warsztatów edukacyjnych, podczas których dzieci uczą się budowania i programowania robotów.
Na zajęciach wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne – klocki LEGO WeDo, LEGO MINDSTORMS NXT I LEGO MINDSTORMS EV3 wyposażone w silniki oraz sensory (np. ruchu i widzenia), dzięki którym każde dziecko może samodzielnie zbudować interaktywną konstrukcję.

Po stworzeniu robota przystępujemy do programowania na laptopach – w ten sposób uczestnicy zajęć z entuzjazmem uczą się podstaw informatyki i realizują własne pomysły na „ożywienie” aligatora, małpki lub robota mobilnego.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Mają za zadanie wszechstronny rozwój oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Karate

Karate WKF jest częścią sportów olimpijskich, która pozwala na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. Podczas treningu wykorzystuje się narzędzia do polepszania koncentracji i skupienia, co ma wpływ na rozwijanie zdolności szybszej i efektywniejszej nauki, nie tylko na zajęciach sportowych.

Na elementy treningu składają się:

 • zbiórka– podczas której uczniowie ustawiają się w szeregu i starają się wyciszyć oraz skupić
 • rozgrzewka– intensywna rozgrzewka zawierająca elementy koordynacyjne, zabawy poprawiające zdolności motoryczne takie jak: skoczność, szybkość czy mobilność
 • technika– w zależności od stopnia zaawansowania adepci uczą się wykonywania technik karate
 • walki- zawodnicy, którzy poznali techniki karate na wystarczającym poziomie mogą zacząć walczyć. Kumite czyli walka w karate WKF jest bezpieczna. Rywalizacja polega na technikach „kontrolowanych” czyli zaskakujących przeciwnika ale zatrzymanych przed samym celem.
 • ćwiczenia stabilizujące- połączenie zestawów ćwiczeń poprawiających siłę mięśni z elementami fizjoterapii, rozciągania,  pomagające korygować  postawę ciała i zapobiegające kontuzjom.

Trening kończy się omówieniem rezultatów, pochwałami lub nagrodami dla zaangażowanych.

  Piłka nożna

Zajęcia służą opanowaniu podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną. Uczą techniki i taktyki oraz wdrażają do rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”. Uczniowie uczestnicząc w tych zajęciach mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mają także możliwość wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

   Koło szachowe

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, uczą się samodzielności w myśleniu. Celem koła jest również przygotowanie uczniów do udziału w rozgrywkach szachowych.

Gra w szachy to królewska gra, która ćwiczy procesy myślenia i koncentracji, kształci umiejętności planowania, rozwiązywania problemów, zmusza do podejmowania decyzji w określonym czasie, w oparciu o wiedzę i intuicję.