Na co stawiamy | Sokrates

Na co stawiamy

Odkrywamy i rozwijamy pasje

Znamy każde dziecko, jego mocne strony, zainteresowania, pasje. Proponujemy różnorodność zajęć tak, by każde dziecko znalazło coś dla siebie. By odkryło swoje pasje i je rozwinęło. Wśród nich:

 • rozszerzona edukacja humanistyczna, językowa, artystyczna, sportowa,
 • zajęcia dodatkowe: koła językowe, informatyczne, sportowe, artystyczne,
 • Odyseja Umysłu – zajęcia odbywają się w szkole, prowadzą je instruktorzy, którzy są naszymi nauczycielami, odnosimy sukcesy – w roku szkolnym 2016/2017 drużyna z naszej szkoły reprezentowała nasz kraj podczas Finałów Światowych Odysei Umysłu w USA, a w roku szkolnym 2017/2018 na Eurofestiwalu w Niemczech,
 • wycieczki tematyczne,
 • wyjścia do teatru, muzeum, kina, na wystawy itp.
 • udział w licznych konkursach przedmiotowych, na których osiągamy sukcesy.

I co najważniejsze, tworzymy przestrzeń do tego, by każde dziecko miało szansę podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami z innymi, by poczuło smak pierwszych sukcesów. Poznajcie 5-letniego Stasia, który interesuje się chemią i opowiada o swoich doświadczeniach uczniom klasy piątej.

Rozwijamy kompetencje XXI wieku

Edukacja językowa

SOKRATES może się poszczycić rozszerzoną ofertą nauki języków obcych. Już od klasy I uczniowie mają 5 godzin zajęć z języka angielskiego tygodniowo realizowane w podziale na grupy, zaś od klasy czwartej dodatkowy język obcy w wymiarze 2/3 godzin tygodniowo: do wyboru język hiszpański lub język niemiecki.  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach językowych i na testach sprawdzających umiejętności językowe np. Cambridge English: Young Learners. Dużą wygodą jest to, że testy te odbywają się w szkole, co zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa u dzieci.

Myślenie twórcze i współpraca w grupie

Jesteśmy w tym mocni! Nasi Odyseusze osiągają sukcesy na międzynarodową skalę. W roku szkolnym 2016/2017 zdobyliśmy nagrodę główną, czyli występ na Finałach Światowych Odysei Umysłu w USA. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 wystąpiliśmy na EuroFestiwalu w Niemczech, wróciliśmy ze złotymi medalami.

Odyseja rozwija zdolności twórcze, które ma każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Informatyka i robotyka

Mamy salę informatyczną ze stanowiskiem dla każdego ucznia. Kształcimy umiejętności, postawy i zachowania uczniów podczas pracy z komputerami. Uczymy, jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak pozyskiwać informacje z różnych źródeł i jak je krytycznie oceniać. Staramy się zachęcić uczniów do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w nauce. Wprowadzamy uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej; uczymy przestrzegania reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych.

Zajęcia dodatkowe z robotyki to propozycja warsztatów edukacyjnych, podczas których dzieci uczą się budowania i programowania robotów.
Na zajęciach wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne – klocki LEGO WeDo, LEGO MINDSTORMS NXT I LEGO MINDSTORMS EV3 wyposażone w silniki oraz sensory (np. ruchu i widzenia), dzięki którym każde dziecko może samodzielnie zbudować interaktywną konstrukcję.

Towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności

W naszej szkole pracuje grono specjalistów, którzy pomagają dzieciom przezwyciężać trudności, jeśli takie się pojawią. Są wśród nich:

 • pedagog szkolny
 • logopeda
 • oligofrenopedagodzy
 • terapeuci pedagogiczni

Poniżej zdjęcia z terapii logopedycznej oraz z warsztatów pięknej mowy, w których wzięli udział rodzice ze swoimi pociechami.

Angażujemy się w wolontariat i działania charytatywne

Wolontariat i działalność charytatywna w naturalny sposób podnoszą poczucie własnej wartości. Zasada jest prosta, robiąc coś na rzecz innych, zapewnisz sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziedzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. Naszym zdaniem taka działalność ma wyjątkowe walory wychowawcze: uczy empatii, poczucia wspólnoty, otwartości na innych. Ostatnio angażowaliśmy się w:

 • Wielką Zbiórkę Książek dla małych i dużych pacjentów szpitali
 • Pola Nadziei, czyli Wielką Kwestę i Żonkilową Sztafetę, która pozwala zebrać środki na rzecz pomorskich hospicjów

Liczą się dla nas umiejętność współpracy i integracja

Każdego roku organizujemy dwa wyjazdy edukacyjne. Biorą w nich udział wszyscy chętni uczniowie. Wyjeżdżamy również z uczniami na zimowisko. Dzięki takim działaniom uczniowie lepiej się poznają. Pomagają sobie wzajemnie. Starsi mogą wspierać młodsze koleżanki i kolegów, uczą się odpowiedzialności. Młodsi natomiast mogą czerpać wzorce. Wszyscy uczą się akceptować swoje odmienności a jednocześnie rozumieją, jak ważne jest współdziałanie w grupie.

W szkole realizujemy liczne projekty między innymi z okazji dnia języków obcych, dnia ziemi. Uczniowie razem z wychowawcami przygotowują ciekawe przedstawienia, quizy, prezentacje graficzne lub multimedialne. Każda klasa ma możliwość obejrzenia tego, co przygotowali inni uczniowie. Projekty te nie są oparte na rywalizacji, ale na współpracy. Uświadamiają uczniom, że każdy jest potrzebny i ma bardzo dużo do zaoferowania innym.

Takie działania uczą dzieci i młodzież empatii, akceptacji, odpowiedzialności, współdziałania, ale przede wszystkim nasi uczniowie znają się. Znają swoje imiona, wiedzą, kto do której chodzi klasy, znają nas – nauczycieli.

Sokrates jest obecny w naszej szkole

Konkurs „Sokrates powiedział…” został zainicjowany przez naszą szkołę i co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2017/2018 napłynęło ponad 80 prac wykonanych przez uczniów ze szkół trójmiejskich i nie tylko. Udział w konkursie przybliża postać Sokratesa, ale również rozwija kreatywność i uwrażliwia na problemy dzisiejszego świata. Łączy więc starożytność ze współczesnością.

Co roku dzięki konkursowi “SOKRATES powiedział…” uczniowie poznają jedną myśl starożytnego filozofia. Dzieci i młodzież wykorzystują ją jako temat pracy plastycznej, fotograficznej, literackiej lub filmowej. W ubiegłym roku hasłem przewodnim był cytat: „Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem”. Uczestnicy najchętniej tworzyli prace literackie. Wykazali się nie tylko umiejętnością pisania opowiadań, ale przede wszystkim niesamowitą wrażliwością na cierpienie drugiego człowieka. W ubiegłych latach uczniowie wykonywali prace na temat: „Wypoczynek jest najwyższym z dóbr”, „Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha”.