Wyniki egzaminu ósmoklasisty | Sokrates

14 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Średnie wyniki uzyskane przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych:
– język polski 81,14%
– matematyka 81,29%
– język angielski 90,50%
W skali staninowej szkoła znalazła się w najwyższym przedziale – dziewiątym 👍. Wszystkim uczniom klasy ósmej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 💞.