OŚWIADCZENIE | Sokrates

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją zaistniałą w oświacie spowodowaną reformą szkolnictwa i postulatami płacowymi nauczycieli oświadczamy, że społeczność Szkoły i Przedszkola SOKRATES solidaryzuje się z całym środowiskiem nauczycielskim oraz pracownikami szkół i przedszkoli w Polsce.

Zgadzamy się z tym, że szkolnictwo wymaga zasadniczych zmian zarówno w kwestii finansowania, jak i w obowiązujących podstawach programowych. Współczesny świat stawia przed młodym pokoleniem duże oczekiwania. Aby młody człowiek potrafił im sprostać, z pomocą musi przyjść system edukacyjny z nowoczesną podstawą programową i odpowiednim zapleczem finansowym.

Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły i Przedszkola SOKRATES podjęli zobowiązania w stosunku do Rodziców i Wychowanków, dołożą więc wszelkich starań, aby się z nich wywiązać. Bez przyjmowania barw politycznych i pomimo poparcia dla środowiska nauczycielskiego egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Dyrektor Szkoły

Joanna Kulon