Ubezpieczenie przedszkolaka | Sokrates

Szanowni Rodzice, deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci na rok szkolny 2019/2020 można podpisać u nauczyciela prowadzącego daną grupę. Ostateczny termin podpisania deklaracji mija 20 września 2019 roku.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o ubezpieczeniu, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych i Kartą Produktu. Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (50 zł) przez nauczycieli prowadzących grupę. Można również uiścić składkę przelewem na rachunek wskazany w umowie, tylko wtedy do podpisanej deklaracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu.