Justyna Zastawnik | Sokrates

Justyna Zastawnik

Po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Ignatianum w Krakowie, pracowałam przez 5 lat w przedszkolu. Byłam wychowawcą grupy oraz prowadziłam dodatkowe zajęcia twórcze i warsztaty kulinarne.

W swojej pracy stawiam przede wszystkim na naukę poprzez eksperymentowanie oraz kreatywną zabawę, bo jest ona jedną z najważniejszych aktywności okresu dzieciństwa. Zabawa pomaga dzieciom rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo. Uczy funkcjonowania w społeczeństwie i relacji z innymi, wyrabia w dziecku charakter i nastawienie do świata. Oprócz kształtowania kompetencji kluczowych, zależy mi na rozwijaniu twórczości i kreatywności u dzieci.

W przedszkolu „Sokrates” pracuję jako wychowawca. Praca z dziećmi sprawia mi dużo przyjemności, przynosi wiele radości i satysfakcji. Uważam, że mam ogromne szczęście, a równocześnie olbrzymią odpowiedzialność, że codziennie czeka na mnie grupa absolutnie wyjątkowych dzieci, które z radością i wielkim zaangażowaniem chcą odkrywać świat, a ja mogę im w tym pomóc.

Interesuję się programowaniem, wspinaczką, historią i architekturą. Każdą wolną chwilę staram się wykorzystać na odkrywanie pięknych miejsc w najbliższej i nieco dalszej okolicy.

Justyna Zastawnik

Justyna Zastawnik

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej

W pracy nauczyciela i wychowawcy przedszkola stawiam przede wszystkim na naukę poprzez eksperymentowanie oraz kreatywną zabawę.