Grupy | Sokrates

Grupy

Bystrzaki

grupa 3-latków

 

Co potrafi trzylatek

 • Jest ciekawy świata, wszystko go interesuje, często zadaje pytania: „A co to?”, „Po co to?”, „Dlaczego?”.
 • Potrafi się nauczyć prostej piosenki lub wierszyka i chętnie popisuje się swoimi umiejętnościami.
 • Wie, czy jest dziewczynką czy chłopcem i jak ma na imię.
 • Rozumie, do czego służą przedmioty codziennego użytku.
 • Radzi sobie z prostą układanką.
 • Wie, ile to jest jeden (klocek, miś), ile dwa (samochody), a co znaczy „wiele”.
 • Rozumie pojęcia w rodzaju „mniej”, „więcej”, „mniejszy”, większy”.
 • Potrafi segregować przedmioty (np. do jednego pudełka wkłada klocki, do drugiego misie).

Czego uczymy trzylatki w przedszkolu

 • Czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.
 • Troszczymy się o rozwój mowy i umiejętność porozumiewania się.
 • Usprawniamy procesy poznawcze, jak percepcja wzrokowa i słuchowa.
 • Rozwijamy sprawność rąk.

 

Tropiciele

grupa 4-latków

 

Co potrafi czterolatek

 • Ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy.
 • Samodzielnie korzysta z toalety, myje się i czyści sam zęby.
 • Narysowany przez niego człowiek ma ręce, nogi i głowę.
 • Umie jeździć na 3 kołowym rowerku.
 • Układa puzzle do 10 kawałków.
 • Zna około 1500 słów..
 • Rozróżnia przód, tył, na górze, pod spodem.
 • Potrafi policzyć do czterech.
 • Może pisać pierwsze litery i na przykład swoje imię.
 • Zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie jest śniadanie, potem II śniadanie, obiad, itp.
 • Rozumie niektóre przeciwieństwa, np. mały-duży.
 • Potrafi się bawić w jedna zabawę 10 -15 minut.
 • Rozpoznaje około 8 kolorów.
 • Zna krótkie piosenki i wierszyki.
 • Lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr.

Czego uczymy czterolatki w przedszkolu

 • Rozumienia i stosowania zasad bezpieczeństwa w zabawie i na drodze.
 • Uczestniczenia w przedstawieniach i wcielania się w role.
 • Śpiewania piosenek z elementami ruchu.
 • Tworzymy sytuacje zachęcające do twórczości w działaniu i myśleniu.
 • Umiejętności konstrukcyjnych oraz wiedzy o świecie techniki i zawodach.

 

Odkrywcy

grupa 5-latków

 

Co potrafi pięciolatek

 • Jest bardzo ciekawy świata, ma potrzebę ruchu, jest pełen energii.
 • Buduje poprawnie zdania, zna około 2 tysięcy słów.
 • Niektóre z chęcią rozpoczynają w tym wieku naukę pisania i czytania.
 • Coraz lepiej koordynuje swoje ruchy, nadal zdarza mu się przewrócić, ale zdarza się to coraz rzadziej.
 • Ruchy rąk są coraz bardziej precyzyjne, a koordynacja oko-ręka coraz sprawniejsza. Pięciolatek chętnie maluje, lepi z plasteliny, wycina i klei.
 • Obrazki dziecka mają coraz więcej szczegółów i są bliższe rzeczywistości.
 • Zadaje rodzicom trudne, czasem wstydliwe pytania.

Czego uczymy pięciolatki w przedszkolu

 • Rozwój umysłowy stymulujemy przez organizację ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Rozwój fizyczny: zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu.
 • Wdrażamy dzieci do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów
  i dorosłych.
 • Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody, jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony.
 • Odkrywamy i rozwijamy zainteresowania i mocne strony dzieci.
 • Rozwijamy zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla wartości moralnych.
 • Wzmacniamy poczucie własnej wartości i pewność siebie.