Ubezpieczenie | Sokrates

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,
deklaracje ubezpieczenia NNW dzieci na rok szkolny 2020/2021 można złożyć nauczycielowi prowadzącemu daną grupę. Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 14 września 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW oraz Informacją administratora danych osobowych. Składki na ubezpieczenie przyjmowane będą gotówką (50 zł) przez nauczycieli prowadzących grupę. Dziecko może zostać objęte ubezpieczeniem wyłącznie po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz uiszczeniu składki.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
Informacja administratora danych osobowych
Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia