Kameralność i bezpieczeństwo | Sokrates

Kameralność i bezpieczeństwo

Szczycimy się tym, że jesteśmy kameralnym przedszkolem.

Kameralność to dla nas nie tylko mało liczne grupy – to nie tworzy klimatu przyjaznego przedszkola. W naszym rozumieniu kameralność to:

 • wyjątkowe, serdeczne podejście wychowawców do każdego dziecka,
 • znalezienie czasu na swobodne rozmowy,
 • budowanie więzi pomiędzy dziećmi i wychowawcami.

Dzięki małolicznym grupom możemy:

 • indywidualnie podejść do dziecka podczas zajęć,
 • zapewnić dostosowaną do potrzeb dzieci ofertę zajęć dodatkowych,
 • wysłuchać i zrozumieć każdego rodzica,
 • znaleźć czas na to, by porozmawiać o każdym wychowanku z innymi wychowawcami.

W Przedszkolu SOKRATES nauczyciele znajdują czas na rozwijanie pasji każdego dziecka, na ciepłą i serdeczną rozmowę. Wiemy, że każde dziecko jest indywidualnością – dostrzegamy to, szanujemy i rozwijamy. To właśnie takie podejście pozwoliło nam na stworzenie wyjątkowego klimatu przedszkola oraz atmosfery, w której dzieci dobrze się czują, chcą przebywać i mogą się rozwijać.

Bezpieczeństwo każdego ucznia jest dla nas niezwykle ważne.

Znamy każde dziecko oraz jego rodzinę i dzięki temu:

 • lepiej i szybciej rozwijamy kompetencje społeczne i komunikacyjne dzieci,
 • możemy pocieszyć, przytulić i wysłuchać każde dziecko, gdy tego potrzebuje,
 • jesteśmy w stanie zauważyć problemy naszych wychowanków i odpowiednio szybko zareagować,
 • możemy wcześnie interweniować w sytuacjach konfliktowych między dziećmi.

Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo fizyczne na najwyższym poziomie, między innymi dzięki:

 • zastosowaniu monitoringu,
 • kontroli wejścia do obiektu przy użyciu karty,
 • odpowiedniej liczbie nauczycieli i personelu pomocniczego,
 • odpowiednio wyposażonym w atestowane urządzenia salom dydaktycznym, sali gimnastycznej, a także własny plac zabaw oraz zewnętrzne boisko,
 • kamizelkom odblaskowym podczas wycieczek.

Zapraszamy Rodziców na zajęcia pokazowe, uroczystości, występy. Wzmacnia to w dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że domowa atmosfera panuje również w Przedszkolu. Nauczyciel, Pedagog, Dyrektor – zawsze znajdą czas na rozmowę i wsparcie zarówno dziecka jak i Rodzica, bo wiemy, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawą harmonijnego rozwoju.