Zajęcia dodatkowe | Sokrates

Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu SOKRATES proponujemy zajęcia dodatkowe

Służą one wszechstronnemu rozwojowi, odkrywają mocne strony dziecka i przygotowują do dalszych etapów kształcenia.

W ramach czesnego wszystkie dzieci uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych:

  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • zajęcia komputerowe (5-latki)

Język angielski prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych.  3-latki i 4-latki mają trzy jednostki zajęć tygodniowo dla każdej grupy, a 5-latki – cztery jednostki tygodniowo. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z poznawaniem nowego języka oraz  rozbudzić w nich chęć do dalszej nauki języków obcych. Zajęcia opierają się głównie na zabawach muzyczno-ruchowych. Dzieci poprzez naukę wesołych rytmicznych piosenek i rymowanek poznają nowe słownictwo i zwroty oraz osłuchują się z językiem angielskim.  Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystujemy również tablicę interaktywną, dzięki czemu nauka staje się dla dziecka jeszcze bardziej atrakcyjna.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych. Podczas zajęć skupiamy się na wyrabianiu prawidłowej postawy ciała, podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka, mobilizowaniu do wysiłku oraz rozbudzaniu zamiłowania do dbania o własne zdrowie. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej do tego celu sali.  Staramy się, aby zajęcia były dla przedszkolaków  jak najbardziej atrakcyjne, dlatego wykorzystujemy różne przybory: woreczki, szarfy, jeżyki, ławeczki, piłki. Urozmaicamy zajęcia również poprzez gry i zabawy ruchowe.

Rytmika prowadzona jest we wszystkich grupach przedszkolnych. Zajęcia oparte są na wszechstronnym doświadczaniu i poznawaniu świata dźwięków poprzez słuchanie muzyki, śpiew i zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas zajęć rozwijamy zarówno motorykę narządów mowy oraz motorykę małą i dużą. Wykorzystujemy różne instrumenty i przedmioty do stymulowania  bodźców słuchowych i dotykowych podopiecznych stawiając na holistyczny rozwój dziecka. Poprzez zabawę staramy się rozbudzić radość ze wspólnego muzykowania.

Zajęcia komputerowe prowadzone są w grupie 5-latków, jeden raz w tygodniu w pracowni komputerowej, gdzie każde dziecko ma swoje stanowisko.  Podczas zajęć  dzieci poprzez zabawę uczą się korzystania z komputera, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w naturalny sposób poznają i oswajają się z nazewnictwem dotyczącym komputera i programów. Zajęcia te kształcą spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć, refleks, podzielność uwagi, cierpliwość, samodzielność,  znajomość kolorów, zdolności manualne. W szczególności są to  różnego rodzaju zadania logiczne, treningi pamięci, zabawy z liczbami, zadania plastyczne, gry.

Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu dokładnie wybranych bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych i relaksacyjnych.  Dziecko w sposób dla nich bardzo naturalny i przyjazny poznają kulturę, obyczaje, historię.  Uczą się rozumieć świat, w którym żyją,  rozwijają wyobraźnię i pogłębiają swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ pozwala wyzwolić czasami bardzo skrywane lub nawet nieuświadomione emocje. Pozwala też odreagować napięcia, odróżnić dobro od zła oraz rozwija kompetencje społeczne.

Zajęcia kulinarne uczą dzieci nie tylko zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas przygotowywania posiłków, ale przede wszystkim pracy zespołowej, kultury przy stole oraz celebrowania wspólnie przygotowywanych smakołyków. Nic nie smakuje i nie cieszy bardziej niż posiłek przygotowany i spożywany w gronie przyjaciół!

Dla dzieci, które tego potrzebują, prowadzimy terapię pedagogiczną,  a także diagnozę i terapię logopedyczną.