Organizacja pracy | Sokrates

Organizacja pracy

Szanowni Rodzice,
1 września 2021 roku rozpoczynamy pracę w przedszkolu. Prosimy o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa oraz o wypełnienie i złożenie nauczycielom prowadzącym grupę następujących dokumentów: karty informacyjnej dziecka, deklaracji według poniższego wzoru oraz zgody na pomiar temperatury.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
Deklaracja rodzica
Karta informacyjna dziecka